Friday, 3 April 2009

Pesanan Bersama


Dalam berjuang di jalan Allah, Diperlukan 4 syarat utama sebagai faktor tunjang:

i. Iman yang menjadi syarat mutlak dasar keimanan
ii. Ikhlas - dasar keikhlasan itu terletak pada kuatnya tekad
iii. Tekad yang didokong kuat
iv. Strategi pelaksanaan yang baik.


- Asshahid Imam Hassan AlBanna -
..::TINTA MUJADID::..

0 comments: